BOTS

richt zich in het bijzonder op ouders en hun kinderen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) of ADHD in de regio Nijmegen en Arnhem.

Welkom op de website van BOTS begeleiding

Wat is BOTS Begeleiding?
BOTS Begeleiding is een kleinschalige en professionele organisatie. Wij zetten ons met veel betrokkenheid en creativiteit in voor onze cliënten. Als kleinschalige organisatie zijn wij flexibel en bieden wij persoonlijke en op maat gesneden begeleiding

 

Wat doet BOTS Begeleiding?
BOTS biedt thuisbegeleiding aan jeugdigen en volwassenen met een ASS (Autisme Spectrum Stoornis), ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) en jeugdigen met een angststoornis met schoolweigering in de regio’s Rijk van Nijmegen, Land van Cuijk, Arnhem en Noord-Limburg.

 

Voor wie is BOTS Begeleiding
BOTS werkt zowel voor cliënten die begeleiding ontvangen in de vorm van zorg in natura als cliënten die voor een persoonsgebonden budget (PGB) hebben gekozen.

 

Belangrijke uitgangspunten voor de begeleiding van onze jeugdige en volwassen cliënten zijn:

  • De vraag staat centraal
  • De begeleiding vindt plaats in de eigen omgeving
  • Uiteindelijke doelen zijn gericht op het bereiken van een zo zelfstandig mogelijk kunnen functioneren in onze samenleving – Levensloopbegeleiding

BOTS Begeleiding ISO voor de Zorg gecertificeerd

Het keuringsinstituut DNV heeft BOTS Begeleiding in augustus 2013 beoordeeld in verband met de ISO voor de Zorg certificering. Het betreft hier de allernieuwste norm NEN-EN 15224.

Voor BOTS Begeleiding is deze certificering wederom een belangrijke bevestiging dat de organisatie als moderne zorgonderneming goed op de toekomst blijft voorbereid. Op deze wijze is de kwaliteit van de zorg inzichtelijk, meetbaar en toetsbaar. Van 2010 tot 2013 was BOTS gecertificeerd volgens het HKZ schema Jeugdzorg, dit bleek vaker niet te passen bij BOTS omdat we AWBZ zorg verlenen en geen jeugdzorgaanbieder zijn.